Home » Referenties » Referentie, Ping

“Ik had al snel het volste vertrouwen dat ik begrepen werd

Om te beginnen wil ik opmerken dat er iets fundamenteel respectvols aan Magda’s stijl zit, uitzonderlijk voor onze cultuur en tijd, waar ik erg blij van word. Wellicht gevoed door haar jarenlange ervaring met jonge mensen op schakelpunten in hun leven, voelde het kind in mij zich ontmoet en gekend en op zijn wijsheid aangesproken. Het kon zich tussen ons nestelen en met ons uitkijken over een keur aan voorlanden, waar nog zoveel beleefd en geleefd kan worden. 

Magda paart een gedegen vraagstelling aan een alert oor, is soepel en authentiek én breed belezen. Hierdoor stuit je al snel op een gedeelde code waarmee het prettig werken is. Magda wist wat ik inbracht dusdanig te (her)kaderen dat de praktische stappen van haar werkwijze schijnbaar als vanzelf uit de uitwisseling materialiseerden. Haar aanpak is, kortom, veel pragmatischer dan mijn verslag misschien doet vermoeden. Hoewel zij ogenschijnlijk mijn tegenpool is, werd zij in onze gesprekken op geen enkel moment van haar stuk gebracht door mijn meanderende thematiek, idiosyncratische verbeelding of associatieve woordenstroom. Integendeel; zij schiep als antwoord op mijn stroom een passende rivierbedding. Waar ik mezelf meestal in gesprekken indam om de ander niet te overspoelen, hoefde ik dit niet bij Magda – ik kon vrijelijk mijn verlangens en bedenkingen verbeelden in het volste vertrouwen dat ik begrepen werd. Dat is waardevol voor mij. Overstroming vormde ook geen bezwaar, maar was slechts reden tot vreugde om de toegenomen vruchtbaarheid van de oevers, die we naar wens aan nader onderzoek konden onderwerpen. 

Ik zal zeker bij tijd en wijle terugkeren naar Magda om te verhalen over de stappen die ik ondernomen heb en waaraan zij een bijzondere bijdrage geleverd heeft.

Ping (59 jaar) zelfstandig vertaler en kunstenaar