Over de leergang -programma, doel en omgeving

Home » Aanbod » Leergang

Het Voorlandprogramma 2021 wordt aangeboden op drie losse dagen, verspreid over een periode van drie maanden. 

De leergang wordt gegeven door Magda van Eck en Hans Brandwacht

Data: medio oktober 2021
Tijden: 10.00 – 16.00 uur
Groep: 6 – 10 personen
Plaats: in een mooie en rustige omgeving
Locatie: in het midden van het land of in de regio van de deelnemers
Catering: volledig verzorgd
Kosten: €2.000,-

In de leergang staat de eigen onderzoeksvraag van een deelnemer centraal. 

Elke deelnemer brengt, naast een eigen onderzoeksvraag, een schat aan ervaringen mee uit het eigen leven en werk. De gezamenlijke inbreng van de deelnemers vormt een rijke context om in te leren – grote diversiteit aan levenservaring en kennis. Het is verrassend leerzaam wanneer ervaringen in een groep worden gedeeld. 

Naast de inbreng van de collega-deelnemers, leveren gastsprekers belangwekkende input voor het zelfonderzoek: Leiding geven aan jezelf, het werkplezier van de professional, aandachtige betrokkenheid bij wat belangrijk is.

Elke bijeenkomst staat één van de drie invalshoeken van het Voorlandprogramma centraal: 

 • Wie is een persoon geworden en wat is voor haar/hem belangrijk?
 • Inzicht in financiën en organisatie
 • Communiceren en handelen

De leergang biedt een afwisselend programma met verschillende werkvormen waarin deelnemers op een plezierige manier kunnen leren van en met elkaar.  De leergang is in haar opzet geslaagd wanneer een deelnemer helderheid en inzicht verwerft m.b.t. de eigen onderzoeksvraag en weet hieraan een gevolg te geven.


Inhoudelijke informatie

Voorbeelden van onderzoeksvragen van deelnemers:

Bijna zestig:

 • Ik wil een wending willen geven aan het werk dat ik doe, heb al een plan gemaakt, en wil in de leergang de gevolgen hiervan onderzoeken
 • Ik wil onderzoeken hoe ik een wending kan geven aan het werk dat ik doe. Wat past bij mij? welke mogelijkheden zijn er binnen en buiten de organisatie waar ik nu werk? Hoe pak ik dit aan, hoe organiseer ik dit?
 • Ik ervaar als zestiger een verandering in mijn positie op het werk. Ik wil onderzoeken hoe ik het werk dat ik doe in de komende jaren kan vormgeven en organiseren op een manier die past bij mijn eigen ontwikkeling alsook past bij de doelstellingen van de organisatie
 • Hoe neem ik wat ik echt fijn en belangrijk is in mijn werk mee? Hoe sorteer ik in de komende jaren voor op het pensioen/ op het erom heen organiseren? Welke opties zijn er om dit in te vullen?
 • Idem. Hoe breng ik wat belangrijk is voor mij onder woorden en communiceer ik hierover met mijn omgeving (werk, partner, ABP, bank etc.)?

Einde betaald werk in zicht:

 • Hoe kom ik erachter wat echt van belang is voor mij? Ik heb in mijn leven ‘alleen maar’ hard en veel gewerkt, ik heb behoefte aan iets anders maar weet niet wat
 • Hoe ga ik om met het verlies van identiteit en vriendschap verbonden aan de werksituatie?
 • Nu ik binnenkort stop met mijn werk voel ik me ‘wiebelig’, voor het eerst van mijn leven dreig ik de regie te verliezen, hoe krijg ik deze weer terug?
 • Mijn partner heeft een andere voorstelling van ons leven na het stoppen met betaald werken dan ik, hoe kan ik hem/haar recht doen maar baas over mijn eigen leven blijven?

Onlangs gestopt met werken:

 • Nu ik ben gestopt met werken realiseer ik me dat er ‘een vóór’ en een ‘na de grens’ is, hoe ga ik hier mee om?  Het leven zoals zich dat nu ontvouwt is niet het leven waar ik energie en plezier aan ontleen. Waar ligt dit aan en welke opties op iets nieuws, iets anders kan ik creëren?

Over mijn (Magda van Eck) ervaring in de leergang Montessoriaans leiderschap:

Een leergang over leiderschap met daaraan gekoppeld leidinggeven aan jezelf. Bedoeld voor leidinggevenden in het onderwijs, niet speciaal voor oudere werknemers. De voorwaarden die ik hier aantrof en die een goede uitwerking hadden op mijn eigen proces van handelen: Buiten de omgeving van de school, in een prettige omgeving, met een groep gelijkgestemde deelnemers, aandacht en ruimte voor ieders persoonlijke onderzoeksvraag,  verdieping van relevante thema’s, uitnodigende werkvormen. Tussen de bijeenkomsten voldoende tijd voor reflectie en zelfonderzoek. Het onderlinge contact en uitwisseling, de feedback op eigen inbreng, het aan elkaar presenteren van de uitkomst van je persoonlijke onderzoek. Het was net of je loskwam van je eigen perspectief en met veel nieuwe ogen naar jezelf en je vraag kon kijken. Dit alles leverde een enorme bijdrage aan zelfvertrouwen en je gesteund voelen. Ik ging met veel energie aan de slag in de praktijk van mijn baan.