Start je eigen onderzoek rond werk, toekomst en verandering

Home » Aanbod

Voorland ziet er anders uit dan een coaching-traject of begeleiding naar het pensioen: hier voert de deelnemer zelf regie.

Voorland luistert, denkt mee en biedt ruimte voor open gesprekken, gedachtenuitwisseling en nieuwe input. Het eigen denken wordt bevraagd en gevoed vanuit verschillende invalshoeken en bronnen.

Het programma Voorland bestrijkt drie invalshoeken:

  • wie is iemand als persoon geworden en wat is belangrijk voor hem/ haar?
  • inzicht in financiën en organisatie
  • vermogens op het gebied van communiceren en handelen.

Hoewel de vragen waarmee ‘zestigers’ worden geconfronteerd veelal dezelfde zijn, is de manier om daarmee om te gaan sterk afhankelijk van de persoon en de persoonlijke situatie. Het is dus zinvol dat iemand zélf onderzoekt en ervaart wat van belang is en energie geeft.

 

Consult en Leergang

Voorland biedt het onderzoeksprogramma aan via individuele gesprekken (consult) of in groepsverband (leergang). Het aanbod is hetzelfde, alleen vorm en dynamiek verschillen: individueel of samen met andere zestigers. Het gaat bij beide vormen om een serie bijeenkomsten. Zowel het consult als de leergang wordt aangeboden in een ontspannen en vriendelijke omgeving.

 

Verkennend gesprek

In een gesprek van anderhalf uur vooruitkijken naar de periode die voor je ligt. Sommige deelnemers aan Voorland ontdekten al in één gesprek waar hun vragen en oplossingen liggen.

Kosten: €75,-
Plaats: Den Haag, Driebergen of in onderling overleg te bepalen

Consult

Een serie één op één-gesprekken, variërend van drie tot vijf gesprekken, met een duur van twee uur. Helderheid en inzicht verwerven in eigen vragen en situatie en daar concreet gevolg aan kunnen geven.

Kosten: €160,- euro per gesprek
Plaats: Den Haag, Driebergen of in onderling overleg te bepalen

Leergang

Een serie van drie bijeenkomsten op drie dagen van 10.00 tot 16.00 uur, in een groep van 6 tot 10 personen. In de leergang onderzoekt de deelnemer een eigen onderzoeksvraag en weet hieraan concreet gevolg te geven.

Kosten: €2.000,- , inclusief catering
Plaats: Locatie midden in het land / locatie passend bij woonplaatsen van de deelnemers

Leergang voor het onderwijs

Voorland biedt een leergang aan die speciaal is toegesneden op de positie van oudere leerkrachten. Een serie van drie bijeenkomsten op drie dagen van 10.00 tot 16.00 uur, in een groep van 6 tot 10 personen. In de leergang formuleert en onderzoekt de deelnemer een eigen onderzoeksvraag en weet hieraan concreet gevolg te geven.

Kosten: €2.000,- , inclusief catering
Plaats: Locatie midden in het land / locatie passend bij woonplaatsen van de deelnemers

Vragen over het programma Voorland voor zelfonderzoek?